(z) Nowe zasady ochrony danych osobowych (tzw. RODO)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Nowe zasady ochrony danych osobowych (tzw. RODO)

TARBONUS Sp. z o.o. pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie dotyczące nowych zasad ochrony danych osobowych.
Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych z ochroną danych osobowych z prowadzącymi szkolenie wykładowcami.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Akty prawne regulujące obszar ochrony danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia wg tzw. RODO.
 3. Naruszenie ochrony danych osobowych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Szczególne znaczenie zasady bezpieczeństwa.
 6. Obowiązki administratora danych osobowych.
 7. Obowiązki podmiotu przetwarzającego.
 8. Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 9. Nowe obowiązki informacyjne.
 10. Dokumentacja z ochrony danych osobowych.
 11. Inspektor Ochrony Danych.
 12. GIODO czy PUODO?
 13. Odpowiedzialność i sankcje.
 14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja oraz podsumowanie.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: (z) Nowe zasady ochrony danych osobowych (tzw. RODO)