Ryzyko zawodowe a ryzyko ubezpieczeniowe – Bezpieczeństwo pracy a Risk Management

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Ryzyko zawodowe a ryzyko ubezpieczeniowe — Bezpieczeństwo pracy a Risk Management

Tarbonus Sp. z o.o. we współpracy z AON Polska Sp. z o.o. (liderem w zakresie szacowania różnego rodzaju ryzyk) pragnie serdecznie zaprosić na unikatowe na rynku polskim specjalistyczne szkolenie:

Szkolenie jest unikalną odpowiedzią na potrzebę wykształcenia na rynku polskim wiedzy z zakresu Risk Management wśród menadżerów oraz pracowników kadry kierującej pracownikami w zakresie wpływu ryzyka zawodowego na ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa (prowadzonej działalności).

Wiedza w tym zakresie dajemożliwość generowania w zakładach oszczędności związanych z obniżaniem składki ubezpieczeniowej, poprzez wewnątrzzakładowe rozpoznanie ryzyk ubezpieczeniowych i ich redukowanie z wykorzystaniem stosownych funduszy prewencyjnych lub metod bezpiecznej organizacji pracy.

Szczególną wartością niniejszego szkolenia jest możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych z oceną ryzyka zawodowego oraz jej dniesieniem do ryzyka ekonomicznego ze specjalistą – praktykiem prowadzącym niniejsze szkolenie.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Ocena ryzyka w ujęciu norm międzynarodowych i w systemach zarządzania bezpieczeństwem:

 • Ryzyko ujęte w normach: 31000, 32001, 22301, 22313,
 • Spojrzenie na oceny ryzyka (FMEA, JSA, CLA, PHA, OWAS,)
 • OHSAS 18001, a zmiany w podejściu do ryzyka proponowane w projekcie zamiennej normy ISO 45001.

Ocena ryzyka na stanowiskach pracy, a ocena ryzyka ekonomicznej straty:

 • Ocena ryzyka w przepisach prawa polskiego.
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie wypadków w aspekcie „góry lodowej”.
 • Aspekt kosztów wypadków jako wielopoziomowej straty finansowej.
 • Loss prevention.
 • Mapowanie ryzyka.

Oceny operacyjnych ryzyk ubezpieczeniowych: PD/BI, MB CAR/EAR:

 • Obszary podlegające ubezpieczeniu.
 • Rodzaje ubezpieczeń w przemyśle.
 • Najważniejsze klauzule OWU dotyczące bezpieczeństwa.

Sposoby identyfikacji i redukcji ryzyk na przykładach praktycznych:

 • Programy redukcji ryzyk operacyjnych.
 • Ryzyka obserwowane podczas inżynierskich audytów ubezpieczeniowych.
 • Przykłady rekomendacji poaudytowych.
 • Programy redukcji strat w Aon (audyty PD/BI, placów budowy, Behavioral Based Safety, ERT effectiveness).
 • Finansowanie i dokumentowanie redukcji ryzyk.

Szkolenie poprowadzi Senior Risk Control Consultant w AON Polska, doświadczony specjalista w zakresie szacowana i oceny ryzyka zarówno zawodowego, jak i ekonomicznego.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Ryzyko zawodowe a ryzyko ubezpieczeniowe – Bezpieczeństwo pracy a Risk Management