Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w 2020 r.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w 2020 r.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu uregulowań formalno-prawnych odnoszących się do korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców w roku 2020

Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia tematyczne:

 • zagadnienia idei prawa ochrony środowiska i jego lokalizacji w polskim systemie prawnym,
 • rodzaje wymogów środowiskowych (decyzje administracyjne: pozwolenie, zezwolenie i uzgodnienie oraz stanowisko i opinia),
 • podstawowe formy korzystania ze środowiska w prawie polskim,
 • wymogi i obowiązki w zakresie korzystania z powietrza i wprowadzania zanieczyszczeń,
 • wymogi i obowiązki w zakresie korzystania z wód i wprowadzania ścieków,
 • wymogi i obowiązki w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
 • wymogi i obowiązki w zakresie ochrony zieleni,
 • pozwolenie zintegrowane,
 • inne formy administracyjne ochrony środowiska (oceny oddziaływania na środowisko, nadzwyczajne zagrożenia środowiska i Dyrektywa Soveso III,
 • system monitoringu i nadzoru nad jakością środowiska w Polsce
 • systemy zarządzania środowiskowego,
 • zalety wdrażania idei ochrony środowiska w strategii firmy, przedsiębiorstwa i instytucji.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w 2020 r.