Certyfikaty

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Nr 172/8/SZJ/2017 w zakresie projektowania i realizacji usług szkoleniowych i doradczych

SPAWALNIA KIELCE

Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - spawalnia w Kielcach

blank

PODZIĘKOWANIE - WSZIA ZAMOŚĆ

Podziękowanie - WSZiA Zamość

blank

ZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

blank

CERTYFIKAT CIOP PIB

przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

blank

ZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

blank

ZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA WARSZAWA

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

blank

ZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

blank

CERTYFIKAT PIFS

Certyfikat założycielski Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

blank

WPIS DO REJESTRU GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

blank

DECYZJĄ DYREKTORA OŚRODKA DOSKONALENIA KADR MINISTERSTWA GOSPODARKI W MYSŁOWICACH

do prowadzenia szkoleń kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym

blank

GEPARDY BIZNESU 2015

Za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej w 2015 r.

blank

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

blank

ZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

blank

OŚRODEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Certyfikat Systemu Zarządzania Nr 172/8/SZJ/2017 w zakresie projektowania i realizacji usług szkoleniowych i doradczych

blank

CERTYFIKAT - PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2009

Certyfikat - Przedsiębiorstwo Fair Play 2009

blank

PEN ZIELONY - ZŁOTY MEDAL

Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla produktu PEN-ASYSTENT SZKOLENIA ZIELONY

blank

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

blank

CERTYFIKAT ZAŁOŻYCIELA GREENPOWER

Certyfikat założyciela GREENPOWER - Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej

blank

CERTYFIKAT - PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2010

Certyfikat - Przedsiębiorstwo Fair Play 2010

blank

CERTYFIKAT - PRZEJRZYSTA FIRMA

Certyfikat - Przejrzysta Firma

blank

DECYZJĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

do prowadzenia kursów dokształcających kierowców, przewożących towary niebezpieczne oraz osób wykonujących czynności związane z tymi przewozami

0