Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.tarbonus.pl

Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników Tarbonus Sp. z o. o. oraz sposób ich przetwarzania.

Administrator Danych Osobowych

Tarbonus Sp. z o. o., NIP 8671972415, nr REGON 831201005, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków.
Dane kontaktowe tel. +48 (12) 616 21 30 , fax. +48 (12) 616 21 30 , adres e-mail: marketing@tarbonus.pl

Dane osobowe

O ile zamierzasz założyć Konto Użytkownika aby korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, które mają związek z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem oferowanych usług.

Cele i podstawa przetwarzania

– świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w serwisie tarbonus.pl oraz udostępnienie możliwości zamawiania artykułów za pośrednictwem strony internetowej www.tarbonus.pl.
Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

– sprzedaż oferowanych artykułów.
Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

– cel marketingowy – marketing własnych produktów i usług.
Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes),

– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes) ,

– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda).

Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)

Serwis www.tarbonus.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. zapamiętywania informacji o sesji, uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia oraz udostępnienia funkcji serwisu.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do serwisu www.tarbonus.pl  wymaga wyrażenia zgody i podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane wiadomości

www.tarbonus.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.tarbonus.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów (np. zmiany w regulaminach i funkcjonalności serwisu).

Podanie danych oraz skutki ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne w celu zawarcia umowy. 
W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

W przypadku gdy dane nie zostaną podane nie będzie możliwości:

– korzystania z usług serwisu,
– zarejestrowania się w serwisie,
– dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu,
– otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

Okresy przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą za pośrednictwem serwisu przez którąkolwiek ze stron
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników www.tarbonus.pl będą:

– podmioty dostarczające i wspierające nasze systemy teleinformatyczne w celu obsługi serwisu www.tarbonus.pl,
– podmioty świadczące usługi związane z naszą bieżącą działalnością (firmy hostingowe i wykonujące kopie),
– dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności,
– dostawcy oprogramowania do prowadzenia serwisu,
– podmioty świadczące usługi dostawy produktów (firmy transportowe),
– Ecard –  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

Uprawnienia użytkowników serwisu

Każdy użytkownik serwisu www.tarbonus.pl ma prawo do:

– dostępu do swoich danych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia,
– cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo danych

Serwis www.tarbonus.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Zmiany Polityki Prywatności

Serwis www.tarbonus.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do www.tarbonus.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, www.tarbonus.pl będzie informować na stronach serwisu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, www.tarbonus.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu (marketing@tarbonus.pl).

0