NOWELIZACJA KODEKSU PRACY- ZMIANY W DYREKTYWIE UNIJNEJ

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • umowa o pracę na okres próbny z wydłużonym okresem obowiązywania
 • zasady informowania o warunkach pracy i zasady dostępu do tych informacji
 • zasady przemieszczania się miedzy miejscami pracy
 • konsekwencje nie zawarcia umowy o zakazie konkurencji
 • elektroniczna forma przezywania pracownikowi informacji o zmianach dotyczących zatrudnienia
 • obowiązek udowodnienia przez pracodawcę, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się obiektywnymi powodami
 • termin na przedstawienie pracownikowi uzasadnionych powodów rozwiązania umowy o pracę
 • obowiązek pracodawcy przeprowadzania szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
 • nowy urlop opiekuńczy
 • zmiany w uprawnieniach rodzicielskich
 • elastyczna organizacja pracy

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Szkolenie realizujemy w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams (nie wymaga to instalacji ani żadnego dodatkowego oprogramowania). Łączenie odbywa się przez link z zaproszeniem. Jedyne wymagania sprzętowe to komputer ze sprawną kamerą oraz mikrofonem i podłączeniem do sieci Internet.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: NOWELIZACJA KODEKSU PRACY- ZMIANY W DYREKTYWIE UNIJNEJ