Obsługa obrabiarek skrawających (konwencjonalnych)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Obsługa obrabiarek skrawających (konwencjonalnych)

Szkolenie odbywa się w zakresie podstawowej obsługi maszyn (tokarek i frezarek). Program obejmuje wiadomości z zakresu: podstaw obróbki skrawaniem, budowy, obsługi obrabiarek skrawających, bhp pracy na obrabiarkach, czytania i rozumienia dokumentacji technicznej, pomiarów warsztatowych.

Szkolenie realizowane jest w formie kursu określonego w art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Obsługa obrabiarek skrawających (konwencjonalnych)