Szkolenie z zakresu nabycia uprawnień do przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie z zakresu nabycia uprawnień do przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Szkolenie ma formę konsultacji/wykładu, aby przypomnieć i zaktualizować wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie prac kontrolno-pomiarowych grupy 1.

Plan ramowy szkolenia:

  1. Prace kontrolno-pomiarowe w świetle obowiązujących przepisów
  2. Czasokresy wykonywania pomiarów elektrycznych
  3. Wymagania w zakresie sporządzania protokołów pomiarowych
  4. Wymagania prawne w zakresie przyrządów pomiarowych
  5. BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
  6. Ĺšrodki ochrony przeciwporażeniowej
  7. Ochrona przepięciowa
  8. Aspekty organizacyjne prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych
  9. Technika prowadzenia podstawowych pomiarów
  10. ʆwiczenia praktyczne z przyrządami pomiarowymi na makietach symulacyjnych.
Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie z zakresu nabycia uprawnień do przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych