Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych

Program szkolenia:

 1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce:
  • wymagania dla maszyn nowych – wymagania zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE),
  • wymagania dla maszyn użytkowanych – wymagania minimalne (dyrektywa 2009/104/WE).
 2. System oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych – podstawy prawne, zakres stosowania:
  • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
  • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
 3. Rola norm technicznych w procesie oceny zgodności maszyn i przy dostosowaniu maszyn do wymagań minimalnych:
  • struktura norm I ich ważność,
  • normy typu A,B,C.
 4. Obowiązki pracodawcy przy wyposażaniu stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne.
 5. Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika (podstawy prawne, rodzaje kontroli i ich zakres, częstotliwość kontroli, wymagania kwalifikacyjne osób dokonujących kontroli, dokumentowanie kontroli, listy kontrolne – przykłady).
 6. Dokumentacja maszyny wczoraj i dziś:
  • dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR),
  • instrukcja obsługi wg. Dyrektywy 2006/42/WE (zawartość, wymagania PN-EN ISO 12100),
  • deklaracja techniczna maszyny,
  • dokumentacja maszyny nieukończonej.
 7. Ocena zgodności maszyn:
  • wymagania dyrektywy 2006/42/WE,
  • przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100.
 8. Modernizacja maszyn:
  • wymagania prawne.
 9. Eliminacja i ograniczanie zagrożeń mechanicznych:
  • formy zagrożeń mechanicznych,
  • triada bezpieczeństwa (konstrukcja wewnętrzna bezpieczna, techniczne środki ochronne),
  • ochrona przez oddalenie,
  • ograniczenie siły i energii oraz ograniczenie prędkości,
  • podstawowe techniczne środki ochronne (osłony – środki odgradzające i inne urządzenia ochronne – środki nieodgradzające),
  • dodatkowe środki ochronne.
 10. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku:
  • rodzaje i zakres kontroli,
  • postępowanie kontrolne,
  • środki prawne w przypadku stwierdzenia niezgodności,
  • sankcje karne.
 11. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 13.04.2016 r.:
  • obowiązki podmiotów gospodarczych,
  • administracyjne kary pieniężne.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych