Kurs spawania metodą MIG (131) blach i rur spoinami pachwinowymi

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131)

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Zajęcia teoretyczne przygotowują do świadomego stosowania w produkcji przez spawacza procesu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi/czołowymi metodą 131, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpiecznej pracy, stąd też kursantom przekazywane są informacje dotyczące m.in.:

sposobów przygotowania materiału do spawania, parametrów spawania, techniki wykonywania złącz oraz zagrożeń związanych z procesem spawania.

Kursanci uzyskują także informacje poszerzające ich wiedzę spawalniczą. Cześć praktyczna obejmuje zestaw ćwiczeń wykonywanych przez kursantów. Szkolenie jest poprzedzone pokazem spawania przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs spawania metodą MIG (131) blach i rur spoinami pachwinowymi