Wózki jezdniowe – Bezpieczna wymiana butli

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Bezpiecza wymian butli w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia bardzo często napędzane są silnikami spalinowymi zasilanymi paliwami gazowymi (LPG, CNG). Jeżeli paliwo gazowe dostarczane jest z wymiennej butli wówczas każda osoba, która dokonuje czynności wymiany butli musi być przeszkolona w tym zakresie.

Obowiązek szkolenia wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47)

§ 4 (…) 3. Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

4. Zakres tematyki szkolenia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w programie szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem.

Szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia
zatwierdzonego i uzgadnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uzgodnienie wynika z wymagań art. 37 pkt. 14
ustawy o dozorze technicznym w zakresie programów szkolenia
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Program szkolenia:

  1. Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli.
  2. Wymiana butli wykonana przez instruktora.
  3. Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia.
  4. Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia.
  5. Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia.
  6. Egzamin końcowy.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Wózki jezdniowe – Bezpieczna wymiana butli