Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenie odbywa się w zakresie umiejętności porównywalnych do kwalifikacji robotnika wykwalifikowanego. Składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych.

Program obejmuje wiadomości m.in. z podstaw obróbki skrawaniem, budowy, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, bezpieczeństwa pracy na obrabiarkach, czytania i rozumienia (komputerowego tworzenia) dokumentacji technicznej, pomiarów warsztatowych.

Szkolenie realizowane jest w formie kursu określonego w art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC