Inspektor Ochrony Danych Osobowych w placówkach medycznych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w placówkach medycznych

TARBONUS Sp. z o.o. pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie skierowane do Inspektorów Danych Osobowych w placówkach medycznych.

Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącymi niniejsze szkolenie wykładowcami.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. RODO w sektorze medycznym – nowe obowiązki, nowe prawa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży medycznej.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w służbie zdrowia.
 3. Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia a sprawa RODO
 4. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 5. Termin stosowania i podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
 6. Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową? Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych
 7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie danych, profilowanie danych, pseudonimizacja i anonimizacja danych
 9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
 10. Wdrożenie RODO – najważniejsze kroki
 11. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (DPO/IOD)
 12. Status, zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych
 13. Warunki powierzenia danych osobowych, obowiązki, odpowiedzialność
 14. Stosowanie mechanizmów ochrony danych – pricacy by design, privacy by default
 15. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
 16. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
 17. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
 18. Zabezpieczenie danych osobowych i ocena skutków dla ochrony danych
 19. Szacowanie ryzyka
 20. Omówienie wzorów dokumentacji zgodnej z RODO
 21. ʆwiczenia z dokumentacji ochrony danych osobowych
 22. Systemy informatyczne – przetwarzanie, uprawnienia, udostępnianie
 23. Bezpieczeństwo w stosowaniu systemów informatycznych

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w placówkach medycznych