Warsztaty branżowe dla komisji kwalifikacyjnych URE

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Warsztaty branżowe dla komisji kwalifikacyjnych URE
  1. Ustawa Prawo energetyczne, a powoływanie i funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych wg aktualnie obowiązujących unormowań prawnych.
  2. Projektowane zmiany w prawie dotyczące działalności Komisji Kwalifikacyjnych URE.
  3. Weryfikacja uprawnień kwalifikacyjnych przez komisje URE – omówienie wątpliwości interpretacyjnych m.in. w zakresie terminów ważności świadectw, uznawania świadectw obcokrajowcom wykonującym prace eksploatacyjne w Polsce i inne.
  4. “Stres przed egzaminem” – umiejętność komunikowania się członków komisji z osobami przystępującymi do egzaminu – sposoby i techniki przełamywania barier z osobą egzaminowaną
Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Warsztaty branżowe dla komisji kwalifikacyjnych URE