Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

Praktyczny przewodnik po podstawowych
 obowiązkach właściciela lub zarządcy
 obiektu budowlanego

Czy wiesz:

Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego?
Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

Program szkolenia:

Moduł I Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

 • obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zadania,
 • źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
 • gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.

Moduł IIRodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

 • elementów budowlanych,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych i kominowych,
 • kotłów i instalacji z kotłami,
 • klimatyzacji,
 • wyposażenia p.poż.

Moduł III Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 • jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
 • zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
 • gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.

Moduł IVWykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

 • prace z zakresu bieżącej konserwacji,
 • roboty remontowe i budowlane,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizacje robót budowlanych.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego