Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – jak zapobiegać?

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – jak zapobiegać?
“Profilaktyka to świadome działanie, nastawione na jednostki lub grupy społeczne, mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią.”

Poznawanie świata, fascynacja “nowościami”, poszukiwanie przyjemności i wrażeń, chęć akceptacji w środowisku, szybkie łatwe uwolnienie sie od problemów, stresu i napięć – to codzienność w życiu młodego człowieka. Nie zawsze potrafi on oddzielić “zło” od “dobra”. I tu jest miejsce dla dorosłych – rozpoznać, ocenić, pomóc, zapobiegać.

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli wybrać odpowiednie tory działania, bez straty czasu na eksperymentowanie “sysytemem gospodarczym”.

Korzyści dla uczestników:

 • poszerzą wiedzę z zakresu rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, świadczących o stosowaniu przez ucznia/wychowanka substancji psychoaktywnych,
 • rozwiną kompetencje z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • będą potrafili posługiwać się przesiewowymi testami do wstępnej diagnozy problemu uzależnienia,
 • otrzymają scenariusze zajęć profilaktycznych,
 • poznają fazy rozwoju uzależnienia, objawy uzależnienia oraz mechanizmy uzależnienia,
 • będą potrafili pomóc uczniowi/dziecku rozwiązać jego problemy i współpracować z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka.
 • profilaktyka w szkole: zadania (Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii wraz z Nowelizacją z dnia 24 stycznia 2018 r.)

Program szkolenia:

 1. Przyczyny endo- i egzogenne uzależnień.
 2. Rodzaje substancji uzależniających.
 3. Mechanizm uzależnienia.
 4. Alkohol i substancje psychoaktywne – przegląd.
 5. Uzależnienia behawioralne (m.in. od internetu, komputera, zakupów, jedzenia itd.)
 6. Gdzie i jak szukać wiedzy i wsparcia?
 7. Przykłady ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach z profilaktyki uzależnień.
 8. Model warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.

Szkolenie prowadzą specjaliści z kilkunastoletnim stażem w dziedzinie socjoterapii, wykładowcy akademiccy, terapeuci, wychowawcy. Prowadzący szkolenie doskonale znają od strony teoretycznej i praktycznej problematykę uzależnień i na co dzień pomagają dzieciom, młodzieży i ich rodzicom lub opiekunom w identyfikowaniu problemów i ich rozwiązywaniu.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – jak zapobiegać?