Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Szkolenie kierowane jest dla słuchaczy, którzy chcą uzyskać wiedzę teoretyczną dotyczącą ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji w zakładzie pracy oraz sposobów praktycznego wykorzystania wiedzy w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.)
Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm)

Program szkolenia obejmuje:

  1. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,.Zagrożenia pożarowe,
  2. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
  3. Grupy pożarów.
  4. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom i w przypadku powstania pożaru.
  5. Zasady i sposoby prowadzenia ewakuacji.
  6. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
  7. Środki gaśnicze oraz podręczny sprzęt gaśniczy i zasady jego użycia.

Szkolenie prowadzone jest w grupach w czasie uzgodnionym przez organizatora szkolenia z pracodawcą uczestników szkolenia. Wykładowcami na szkoleniu są wysoko kwalifikowani specjaliści z dziedziny ochrony przeciwpożarowej lub pracownicy Państwowej Straży Pożarnej.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji