* Kurs ręcznych przecinaczy tlenowych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs ręcznych przecinaczy termicznych (tlenowych)

Szkolenie prowadzone jest pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
zgodnie z posiadanym atestem i Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Program szkolenia dostosowany jest do uczestników kursu nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego oraz typowych warunków technicznych jakie zapewnia jednostka szkoląca.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych – Rozdział 4 Kwalifikacje spawalnicze

§ 27. Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające:
â–ş „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo
â–ş „Ĺšwiadectwo egzaminu spawacza” lub
â–ş „Książkę spawacza”
wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach (…)

§ 28. Osoby wykonujące:
1) ręczne cięcie termiczne,
2) zgrzewanie,
3) ręczne lutowanie,
4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych
– powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Kurs ręcznego cięcia tlenowego obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz końcowy egzamin kwalifikacyjny.

Zajęcia teoretyczne mają na celu stworzenie podstaw do świadomego stosowania w produkcji przez spawacza procesu ręcznego cięcia termicznego, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpiecznej pracy, stąd też kursantom przekazywane są informacje dotyczące m.in.: sposobów przygotowania materiału do cięcia, parametrów cięcia, techniki cięcia oraz zagrożeń związanych z zagadnieniami z zakresu bhp.

Kursanci uzyskują także informacje poszerzające ich wiedzę spawalniczą. Zajęcia praktyczne obejmują zestaw ćwiczeń wykonywanych przez kursantów. Każde szkolenie jest poprzedzone pokazem cięcia przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Szkolenie teoretyczne:
1. Zagadnienia BHP przy cięciu tlenowym
2. Zasada procesu cięcia tlenowego
3. Budowa i zasada działania urzadzeń do cięcia tlenowego
4. Gazy stosowane przy cięciu tlenowym
5. Ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego
6. Technika ręcznego cięcia tlenowego
7. Ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym

Szkolenie praktyczne:
8. Instruktaż wstępny
9. ʆwiczenia z zakresu cięcia tlenowego

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym sprawdzającym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Kandydat, który uzyska pozytywny wynik egzaminu na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji otrzymuje „Ĺšwiadectwo egzaminu spawacza” i „Książkę spawacza”.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: * Kurs ręcznych przecinaczy tlenowych