System zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018 – WARSZTATY

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018
WARSZTATY DOSKONALĄCE


ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATóW

 • Struktura normy ISO 45001:2018
 • Cykl PDCA w Systemie Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy
 • Interpretacja wymagań ISO 45001:2018
 • Wymagania ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004
 • Integracja ISO 45001 z innymi systemami
 • Kontekst organizacji – jak go rozumieć i jak opisać
 • Oczekiwania pracowników i zainteresowanych stron
 • Rola przywództwa w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP)
 • Konsultacje z pracownikami
 • Działania służące zapobieganiu ryzyka i wykorzystaniu możliwości
 • Określanie celów BHP, wskaźniki realizacji celów BHP
 • Udokumentowane informacje w SZBiHP
 • Działania operacyjne
 • Analiza i szacowanie ryzyka

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: System zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018 – WARSZTATY