Służba bhp w zakładzie pracy

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Służba bhp w zakładzie pracy

Służba bhp nie zawsze jest doceniana w zakładzie pracy, a przecież samo słowo służba ma wiele definicji i zawsze wskazują one na swego rodzaju poświęcenie dla kogoś lub czegoś. Wśród tych definicji znajdujemy np. takie:

 • służba to instytucja powołana do wykonywania pewnej czynności na rzecz społeczeństwa lub określonej grupy społecznej, zawodowej,
 • służba to praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z poświęceniem.

I właśnie te cechy powinny być szczególnie doceniane w zakładach pracy i o tym będziemy mówili podczas szkolenia, oczywiście w oparciu o obowiązujące prawo i jego wykładnię. Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Organizacja służby BHP
  • Zasady tworzenia służby
  • Funkcjonowanie służby bhp w zakładzie pracy
 2. Zadania i uprawnienia służby BHP
  • Zadania służby BHP wynikające z rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997.109.704 ze zm.) – omówienie
 3. Kontrole warunków pracy prowadzone przez służbę BHP
  • Przygotowanie szczegółowej analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, która uwzględnia między innymi propozycje inwestycji organizacyjnych bądź technicznych, poprawiających obecną sytuację.
  • Opiniowanie w zakresie BHP wszelkich nowych inwestycji w firmie, takich jak budowa nowej hali produkcyjnej, itd.
  • Uczestnictwo w przekazywaniu do użytkowania obiektów, w których znajduje się nowe miejsce pracy dla poszczególnych osób, urządzenia produkcyjne lub inne, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo pracowników.
  • Ocena ryzyka zawodowego, biorąc pod uwagę specyfikę zakładu oraz wszystkich stanowisk w firmie.
 4. Dokumentacja prowadzona przez inspektora BHP
  • Dokumentacja szkoleniowa
  • Dokumentacja wypadkowa
  • Rejestry i wykazy
  • inne
 5. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Wybrane zagadnienia
 6. Specjalista BHP w zakładzie pracy – (warsztaty)

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Służba bhp w zakładzie pracy