Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenie odbywa się w zakresie podstawowej obsługi maszyny w produkcji seryjnej. Składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Program zawiera zagadnienia: podstawy obróbki skrawaniem, budowy, podstawy programowania, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, bhp pracy na obrabiarkach, czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej, pomiary warsztatowe.

Szkolenie realizowane jest w formie kursu określonego w art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC