Problematyka, dylematy i kontrowersje związane z organizacją szkoleń w dziedzinie BHP

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Problematyka, dylematy i kontrowersje związane z organizacją szkoleń w dziedzinie BHP

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne podejście do tematyki organizacji szkoleń pracowniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obok przypomnienia i uporządkowania obowiązujących w tym zakresie aspektów prawnych uczestnicy zapoznani zostaną z zagadnieniami związanymi z organizacją szkoleń w dziedzinie bhp w zakładzie pracy oraz wynikającymi z tego faktu problemami i kontrowersjami.

Szczególną zaletą tego szkolenia jest możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych z organizacją szkoleń bhp ze specjalistą – praktykiem prowadzącym szkolenie.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Regulacje prawne dotyczące szkoleń bhp
 • Rodzaje i formy szkoleń
 • Szkoleniowe grupy pracownicze – dylematy doboru
 • Obowiązek szkolenia – pracownicy i „niepracownicy”
 • Wymagania dla „wykładowcy”
 • Instruktaż stanowiskowy – pierwszy krok w kształtowaniu bezpiecznych postaw
 • Dokumentowanie szkolenia
 • Szczegółowe programy szkoleń – zapomniany obowiązek

2. Instruktaże bhp – metodyka:

 • Wymagania dla osób prowadzących instruktaż – zapisy prawne, a „życie”
 • Metody prowadzenia instruktażu
 • Ĺšrodki dydaktyczne – zapomniany element szkoleń bhp
 • Przygotowanie procesu szkolenia
 • Instruktaż „krok po kroku”
 • Komunikacja – jak unikać złego przekazu

3. E-learning – prawdy i mity o zdalnych formach kształcenia w dziedzinie bhp:

 • Dylematy organizatorów szkoleń w dziedzinie bhp
 • Czy tylko rachunek ekonomiczny?
 • Aspekty organizacyjne szkolenia e-learningowego – co brać pod uwagę
 • „Czas szkolenia” w zdalnych formach kształcenia
 • Technologia, a „człowiek”

4. Służba bhp w procesie szkolenia:

 • Jakie szkolenia prowadzi służba bhp w zakładzie pracy
 • Opiniowanie programów szkoleń
 • Obowiązki w zakresie realizacji szkoleń okresowych
 • Szkolenia okresowe bhp – udział służby bhp
 • Kształtowanie bezpiecznych postaw poprzez kreowanie treści kształcenia szkoleń

5. Praktyki łączenia szkoleń – złe czy dobre?

 • Łączenie różnych pracowniczych grup szkoleniowych
 • Szkolenia pracowników mających kontakt z azbestem
 • Prace szczególnie niebezpieczne
 • Szkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

6. Konsultacje.

Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista-praktyk w zakresie organizacji i nadzoru nad realizacją szkoleń pracowniczych.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Problematyka, dylematy i kontrowersje związane z organizacją szkoleń w dziedzinie BHP