Praca pod liniami i w zbliżeniu do urządzeń elektroenergetycznych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Praca pod liniami i w zbliżeniu do urządzeń elektroenergetycznych

Zakres tematyczny:

 1. Wiadomości ogólne z zakresu organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w tym:
  • aktualne przepisy prawne mające zastosowanie na terenie Polski i UE,
  • rola i odpowiedzialność osób funkcyjnych w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
  • system dopuszczania do pracy pracowników własnych na polecenie ustne, pisemne oraz w oparciu o instrukcje stanowiskowe, a także system dopuszczania do pracy firm zewnętrznych,
  • działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki oraz wpływ rodzaju prądu na człowieka,
  • ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w tym ochrona przed dotykiem bezpośrednim – obudowy urządzeń energetycznych i ochrona przed dotykiem pośrednim oraz równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim,
  • organizacyjne środki ochrony przed porażeniem.
 2. Strefy prac pod napięciem w pobliżu napięcia i w odległości bezpiecznej.
 3. Nowoczesne urządzenia oraz metody pracy i oznakowania linii napowietrznych do zachowania bezpiecznych odległości przy pracach w pobliżu urządzeń i instalacji energetycznych.
 4. Szczegółowe informacje na temat aktualnych norm i badań okresowych sprzętu ochronnego BHP
 5. Ĺšrodki ochrony indywidualnej, aktualne normy i przepisy z zakresu stosowania.

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę w zakresie bhp przy wykonywaniu prac energetycznych.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Praca pod liniami i w zbliżeniu do urządzeń elektroenergetycznych