PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – interpretacja wymagań oraz ich praktyczne wdrożenie. Warsztaty szkoleniowe.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
– interpretacja wymagań oraz ich praktyczne wdrożenie.
Warsztaty szkoleniowe.

Program szkolenia:

Dzień I

 1. Okres przejściowy dla norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.
 2. Struktura SZBiHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018 z uwzględnieniem Aneksu A.
 3. Proces BHP – wymagania i dokumentowanie.
 4. Wymagania nowej normy PN-ISO 45001:2018:
  • podstawowe terminy i definicje systemu zarządzania BHP wg PN-ISO 45001:2018,
  • określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z procesami BHP,
  • określenie zainteresowanych stron wewnętrznych / otoczenia bliskiego
  • i zewnętrznych /otoczenia dalekiego,
  • określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających,
  • role w organizacji,
  • udział i konsultacje pracowników,
  • planowanie sterowania operacyjnego,
  • outsourcing, zakupy, wykonawcy,
  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny,
  • weryfikacja udokumentowanych informacji,
  • wytyczne prowadzenie audytów,
  • proces ciągłego doskonalenia.

Dzień II

 1. Migracja wymagań systemu zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004 do normy PN-ISO 45001:2018.
 2. Określenie luk funkcjonującego systemu zarządzania bhp wg OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004 w zakresie spełnienia wymagań normy PN-ISO 45001:2018.
 3. Wnioski i podsumowanie szkolenia.
Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – interpretacja wymagań oraz ich praktyczne wdrożenie. Warsztaty szkoleniowe.