Organizacja i działalność komisji kwalifikacyjnych URE – z możliwością weryfikacji uprawnień energetycznych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Organizacja i działalność komisji kwalifikacyjnych URE – z możliwością weryfikacji uprawnień energetycznych

Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom wiedza z zakresu:

1. Wymagań prawnych dotyczących:

  • trybu powoływania komisji kwalifikacyjnych,
  • wymagań wobec członków komisji kwalifikacyjnych,
  • obowiązków zespołów egzaminacyjnych,
  • wymagań kwalifikacyjnych oraz systemu sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją i (lub) dozorem urządzeń energetycznych (weryfikacja stanowisk pracy i czynności wykonywanych na tych stanowiskach),
  • zakresu wymaganej wiedzy wobec osób starających się o uzyskanie lub odnowienie uprawnień energetycznych.

2. Wymagań prawnych i zagadnień niezbędnych do przygotowania pytań egzaminacyjnych oraz zajęć konsultacyjnych dla osób, które złożyły wnioski o sprawdzenie kwalifikacji.

3. Przepisów związanych z nostryfikacją uprawnień energetycznych wydanych w innych państwach Unii Europejskiej i nie tylko.

4. Odpowiedzialności prawnej (karnej, wykroczeniowej i statutowej) przewodniczących, członków oraz sekretarzy komisji kwalifikacyjnych.

Dodatkowo zainteresowane osoby mogą skorzystać z możliwości weryfikacji uprawnień energetycznych przed komisją kwalifikacyjną.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Organizacja i działalność komisji kwalifikacyjnych URE – z możliwością weryfikacji uprawnień energetycznych