Organizacja bezpiecznej pracy z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Organizacja bezpiecznej pracy
z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych

Program kursu kształtuje się w następujący sposób:

 1. Wymagania prawne i techniczne w zakresie organizacja bezpiecznej pracy z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych.
 2. Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych:
  • prace na wysokości,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, na przykład wewnątrz komór paleniskowych kotłów, rurociągów wielkogabarytowych, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów oraz lejów zsypowych, jak również zbiorników paliw płynnych i gazowych,
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace określone w innych niż ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy aktach prawnych, w tym inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach uznane przez danego pracodawcę za prace szczególnie niebezpieczne w jego zakładzie pracy, na przykład prace w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi, w kontakcie z czynnikami biologicznymi, wyburzeniowe metodą wybuchową, związane z produkcją, stosowaniem oraz magazynowaniem materiałów pirotechnicznych, w narażeniu na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji czy wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
 3. Główne zagrożenia podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych.
 4. Sposoby zabezpieczania prac szczególnie niebezpiecznych (środki ochrony zbiorowej oraz środki ochrony indywidualnej i odzież robocza).

Program szkolenia możemy dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Organizacja bezpiecznej pracy z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych