Obowiązki oraz odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Obowiązki oraz odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Na pracodawcach, organizatorach pracy, osobach kierujących pracownikami spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich warunków pracy w zakładzie, które w pełni zabezpieczyłyby pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi zdarzeniami, wywołanymi warunkami środowiska pracy, które mobłyby przyczynić się do pogorszenia zdrowie lub nawet śmierci. Podczas szkolenia przypomnimy i szeroko omówimy zakres tej odpowiedzialności.

Zakres tematyczny:

  1. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, definiujące odpowiedzialność w obszarze TOL „Technika – Organizacja – Ludzie”.
  2. Pojęcie osoby kierującej pracownikami.
  3. Obowiązki kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Rola kierownictwa w zakresie bezpiecznej organizacji pracy w obszarach TOL – prewencja wypadkowa, związek przyczynowo-skutkowy.
  5. Odpowiedzialność porządkowa, wykroczeniowa i karna za niedopełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Obowiązki oraz odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy