Lider Zespołu Produkcyjnego – warsztaty

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Lider Zespołu Produkcyjnego – warsztaty

Jak można zmotywować ludzi nie stosując kar i gróźb ?
Jak analizować motywatory, które liderzy mogą stosować w odniesieniu do podwładnych?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia prowadzonego w formie intensywnych warsztatów. Podstawą tych warsztatów są: ćwiczenia zespołowe, studia przypadków, odgrywanie ról, a także uczestnictwo w symulacjach przeplatanych komentarzami trenerki, moderowanymi przez nią dyskusjami i pracą nad indywidualnymi obszarami rozwoju. W trakcie szkolenia przewidziane jest przygotowanie przez uczestników Osobistego Planu Działania w zakresie udoskonalenia własnych umiejętności kierowania sytuacyjnego oraz zarządzania zespołem pracowników w firmie o profilu produkcyjnym.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • Efektywna komunikacja w zespole
  • Wyznaczanie i realizacja celów
  • Zarządzanie zespołem
  • Motywacja i motywowanie pracowników produkcyjnych
  • Rola lidera zespołu produkcyjnego
  • Rozwiązywanie problemów, umiejętne zarządzanie konfliktem i radzenie sobie z emocjami pracowników

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.J. Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Lider Zespołu Produkcyjnego – warsztaty