Kurs spawania metodą MAG (135) blach i rur spoinami pachwinowymi

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne. Szkolenie teoretyczne przygotowuje do świadomego stosowania w produkcji przez spawacza procesu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi/czołowymi metodą 135, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpiecznej pracy, stąd też kursantom przekazywane są informacje dotyczące m.in.:

sposobów przygotowania materiału do spawania, parametrów spawania, techniki wykonywania złącz oraz zagrożeń związanych z procesem spawania. Kursanci uzyskują także informacje poszerzające ich wiedzę spawalniczą.

Szkolenie praktyczne obejmuje zestaw ćwiczeń wykonywanych przez kursantów. Szkolenie jest poprzedzone pokazem spawania przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs spawania metodą MAG (135) blach i rur spoinami pachwinowymi