Kurs spawania elektrodami otulonymi (111) blach i rur spoinami pachwinowymi

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111)

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.

Zajęcia teoretyczne przygotowują do świadomego stosowania w produkcji przez spawacza procesu spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpiecznej pracy, stąd też kursantom przekazywane są informacje dotyczące m.in.: sposobów przygotowania materiału do spawania, parametrów spawania, techniki wykonywania złącz oraz zagrożeń związanych z procesem spawania.

Kursanci uzyskują także informacje poszerzające ich wiedzę spawalniczą. Zajęcia praktyczne obejmują zestaw ćwiczeń wykonywanych przez kursantów. Każde szkolenie jest poprzedzone pokazem spawania przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs spawania elektrodami otulonymi (111) blach i rur spoinami pachwinowymi