BHP przy urządzeniach energetycznych – praktyczne aspekty związane z aktualizacją instrukcji organizacji bezpiecznej pracy po nowelizacji prawa.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

BHP przy urządzeniach energetycznych – praktyczne aspekty związane z aktualizacją instrukcji organizacji bezpiecznej pracy po nowelizacji prawa.

Poza aspektami merytorycznymi prowadzonych zajęć dajemy wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącym niniejsze szkolenie.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Omówienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych:
  • odniesienie do nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 3. Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych – omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy:
  • przykłady praktyczne w zakresie pisania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.
 4. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych:
  • przykład praktyczny Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy dla prac rozruchowych.
 5. Zasady wykonywania prac przez podmioty “zewnętrzne” na urządzeniach prowadzącego eksploatację:
  • przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 6. Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy. Obowiązki i odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenia pisemne.
 7. Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji:
  • przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów praktycznych poleceniodawców.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: BHP przy urządzeniach energetycznych – praktyczne aspekty związane z aktualizacją instrukcji organizacji bezpiecznej pracy po nowelizacji prawa.