Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Realizacja szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie, wyposażenie apteczek opatrunkowych (zestawów opatrunkowych), zasady postępowania na miejscu wypadku, zagrożenia wynikające z udzielania pierwszej pomocy, ocena wstępna i segregacja poszkodowanych, postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, postępowanie w sytuacjach zaniku akcji serca i oddechu, bezdechu, omdlenia, postępowanie w sytuacji urazu, złamań kości, krwotoków, oparzeń termicznych i chemicznych, skaleczeń, stłuczeń, postępowanie w sytuacji porażenia prądem elektrycznym, postępowanie w sytuacjach zaistnienia wielu obrażeń, postępowanie w sytuacji wystąpienia obcego ciała w oku, nosie, gardle, uszkodzenia stawów.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach