(z) Prawidłowe postępowanie powypadkowe i prewencyjne w firmie

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

PRAWIDŁOWE POSTʘPOWANIE POWYPADKOWE I PREWENCYJNE W FIRMIE

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wypadek przy pracy– podstawy prawne;
 2. Rodzaje wypadków wypadku;
 3. Metody badania wypadków przy pracy;
 4. Postępowania powypadkowe – pracodawca – zespół powypadkowy;
 5. Dokumentacja powypadkowa;
 6. Najczęstsze błędy w sporządzonej dokumentacji;
 7. Analiza wypadków i postępowań powypadkowych – ćwiczenia;
 8. Analiza wypadkowości dla potrzeb prewencji – ćwiczenia;
 9. Ĺšwiadczenia z tytułu wypadków przy pracy;
 10. Orzecznictwo w zakresie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy;
 11. Sprawdzone sposoby zmniejszenia liczby wypadków w zakładzie.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: (z) Prawidłowe postępowanie powypadkowe i prewencyjne w firmie