(z) Dane osobowe w zasobie kadrowym wg. RODO – ochrona i przetwarzanie

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Dane osobowe w zasobie kadrowym wg. RODO – ochrona i przetwarzanie

TARBONUS Sp. z o.o. – Oddział w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie doskonalące w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, dostępnych w zasobie kadrowym zakładu pracy.

Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącym niniejsze szkolenie wykładowcą.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Zakres i przedmiot ochrony danych osobowych w firmie;
  2. Zakres przeszkolenia pracowników/właściciela z ochrony danych osobowych w firmie;
  3. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
  4. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym;
  5. Postępowanie przed GIODO;
  6. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych – konsekwencje;
  7. Projektowane zmiany w prawie w obszarze danych osobowych.

Szkolenie poprowadzi adwokat z długoletnią praktyką w zakresie m.in. ochrony danych osobowych oraz ochrony wizerunku.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: (z) Dane osobowe w zasobie kadrowym wg. RODO – ochrona i przetwarzanie