Wózki jezdniowe z napędem silnikowym – Nowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich użytkowaniu

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Nowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków z napędem silnikowym

Obecnie obowiązujące od 10 sierpnia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018, poz. 47) do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Jednocześnie przestaje funkcjonować pojęcie imiennego zezwolenia, a ważność dotychczas wystawionych uzależniona jest od daty ich wystawienia.

W związku z tym osoby, które są zatrudnione jako operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę powinni przystąpić do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenie doskonalące dające możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy odnośnie nowych wymagań z zakresu bhp dotyczących użytkowania wózków z napędem silnikowym.

Zagadnieniami, które umożliwiają zgłębienie tematu szkolenia są:

 1. Nowe standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 2. Wózki jezdniowe – zakres nowelizacji
 3. Podstawowe zasady eksploatacji wózków jezdniowych
 4. Kwalifikacje – wózki podnośnikowe i pozostałe
 5. Nowe instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych
 6. Obowiązkowe zasady dopuszczające do pracy operatora wózka
 7. Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego przy użyciu wózków
 8. Polecenie pisemne do wykonania pracy – zasady stosowania
 9. Sprawdzanie stanu technicznego wózków jezdniowych
 10. Dobre praktyki w transporcie wewnątrzzakładowym
 11. Nowe wytyczne UDT ws. składania wniosków i egzaminowania
 12. Typowe wypadki przy pracy – przykłady (omówienie pod kątem profilaktycznym).

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Wózki jezdniowe z napędem silnikowym – Nowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich użytkowaniu