Wózki jezdniowe (przygotowanie do egzaminu UDT)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – przygotowanie do egzaminu UDT dla osób posiadających imienne zezwolenia

Wymogi dotyczących uprawnień kwalifikacyjnych dla operatorów wózków jezdniowych do niedawna wynikały z trzech różnych rozporządzeń. Zawarte w rozporządzeniach przepisy nie były spójne, a każde stawiało inne wymagania i przewidywało inny rodzaj uprawnień, wydawanych przez inną instytucję.

Obecnie obowiązujące od 10 sierpnia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018, poz. 47) do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Jednocześnie przestaje funkcjonować pojęcie imiennego zezwolenia, a ważność dotychczas wystawionych uzależniona jest od daty ich wystawienia.

W związku z tym osoby, które są zatrudnione jako operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę powinni przystąpić do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Program szkolenia:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym.
  2. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie obsługi wózków jezdniowych.
  3. Parametry techniczno-eksploatacyjne wózków jezdniowych.
  4. Wymagania bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych.
  5. Czynności przed, w trakcie, po zakończeniu pracy. Postępowanie niedopuszczalne.
  6. Bezpieczne wykonywanie transportu.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, przystąpują do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi wózków na terenie Polski.

* * * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Wózki jezdniowe (przygotowanie do egzaminu UDT)