Szkolenie doskonalące w zakresie organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy urządzeniach pod napięciem

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Szkolenie doskonalące w zakresie organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy urządzeniach pod napięciem

Program szkolenia:

1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych.

 • Warunki pracy urządzeń elektrycznych
 • Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna
 • Instrukcja eksploatacji
 • Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji
 • Organizacja bezpiecznej pracy w technologii PPN
 • Zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem
 • Działanie prądu elektrycznego na człowieka
 • System oceny zgodności wyrobów
 • Sprzęt ochronny

2. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Wymagania dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci.

3. Prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia.

 • Prace bez napięcia
 • Prace w pobliżu napięcia,
 • Prace pod napięciem

4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

 • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim- obudowy urządzeń energetycznych
 • Ochrona przed dotykiem pośrednim
 • Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
 • Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.

6. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – zgodnie z nowym rozporządzeniem. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.

* * * * * ZAPRASZAMY * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie doskonalące w zakresie organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy urządzeniach pod napięciem