Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

“W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy ustanowiono instytucję społecznego nadzoru nad warunkami pracy – Społeczną Inspekcję Pracy.”

(Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy)

Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Działalność społecznych inspektorów pracy ma na celu kontrolę przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy, a w szczególności zawartych w Kodeksie pracy i w przepisach szczególnych oraz układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy.

Szkolenie prowadzimy w oparciu o wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące szkoleń podstawowych i okresowych dla zakładowych, oddziałowych (wydziałowych) i grupowych inspektorów pracy.

Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące:

  1. Systemu nadzoru nad warunkami pracy w RP.
  2. Prawnej ochrony pracy.
  3. Zagadnień ergonomii, psychologii i technicznej ochrony pracy,
  4. Wypadków przy pracy, chorób zawodowych – analiza przypadków, dochodzenie powypadkowe.
  5. Zagadnień organizacji i funkcjonowania sip – współpracy i działań w strukturze zakładu.
  6. Metodyki kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy.
  7. Podstawowych zagadnienia higieny pracy.

Realizowane treści szkolenia uwzględniają specyfikę branży, z której wywodzą się społeczni inspektorzy pracy – uczestnicy szkolenia.

* * * * * ZAPRASZAMY * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy