Szkolenie dla osób wykonujących czynności hakowego/sygnalisty w transporcie wewnętrznym oraz pracach remontowych, montażowych, budowlanych i rozbiórkowych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Szkolenie dla osób wykonujących czynności hakowego/sygnalisty
w transporcie wewnętrznym oraz pracach remontowych, montażowych, budowlanych i rozbiórkowych

*********************

Proponujemy szkolenie dla osób, które wykonują czynności zawieszania ładunków do dźwignic oraz przekazują sygnały do operatorów dźwignic w trakcie całego procesu transportu ładunków. Szkolenie kierujemy również do osób kierujących i nadzorujących pracą hakowych/sygnalistów.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Wiadomości o dozorze technicznym
   • (… w temacie m.in. uzyskanie wiedzy na temat pojęcia dozoru technicznego, obowiązujących przepisów, zakresu i form dozoru technicznego, jednostek dozoru technicznego)
 2. Wymagania stawiane hakowym
   • (… w temacie m.in. wymagania zdrowotne i psychofizyczne oraz prawne)
 3. Podstawowe wiadomości o dźwignicach
   • (… w temacie m.in. podział i budowa dźwignic, parametry techniczne i użytkowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych)
 4. Osprzęt dźwignic oraz wyposażenie
   • (… w temacie m.in. podział, konstrukcja i cechy użytkowe zawiesi ogólnego przeznaczenia, linowych, łańcuchowych, tekstylnych oraz specjalnego przeznaczenia i trawersów. Ocena i eksploatacja zawiesi.)
 5. Obowiązki i zadania hakowego
   • (… w temacie m.in. czynności przed, w trakcie i po zakończeniu pracy)
 6. Techniki zawieszania ładunków
   • (… w temacie m.in. doskonalenie oceny stanu ładunku, dobór osprzętu, prawidłowe zamocowanie)
 7. Sygnały porozumiewawcze w transporcie przy użyciu dźwignic
   • (… w temacie m.in. poznanie właściwej formy komunikacji słownej i ręcznej)
 8. Praca w specyficznych warunkach
   • (… jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów)
 9. BHP podczas pracy przy użyciu dźwignic
 10. Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie dla osób wykonujących czynności hakowego/sygnalisty w transporcie wewnętrznym oraz pracach remontowych, montażowych, budowlanych i rozbiórkowych