Ręczne prace transportowe

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Ręczne prace transportowe

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, ręczne prace transportowe” to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez:

 • unoszenie,
 • podnoszenie,
 • układanie,
 • pchanie,
 • ciągnięcie,
 • przenoszenie,
 • przesuwanie,
 • przetaczanie
 • lub przewożenie.

Uwzględniając te wymogi i zasady ergonomii, wykonywanie ręcznych prac transportowych często staje się nie lada wyzwaniem dla organizatorów pracy. Podczas szkolenia omówimy te wszystkie zagadnienia.

Inne akty prawne odwołujące się do tematyki szkolenia, na które warto zwrócić uwagę:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (dział dziesiąty),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (rozdział 4),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.


Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Przepisy regulujące ręczne prace transportowe.
 2. Obowiązki pracodawców i pracowników w tym zakresie i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
 3. Zagrożenia przy ręcznych pracach transportowych oraz podstawowe środki zapobiegawcze.
 4. Zasady bezpiecznego wykonywania w/w prac.
 5. Sprzęt ochrony osobistej oraz techniczne sposoby eliminacji ręcznych prac transportowych.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Ręczne prace transportowe