Praca w narażeniu na czynniki chemiczne – identyfikacja zagrożeń i zasady organizacji bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Szkolenie prowadzone jest przez inspektora PIP, specjalistę w zakresie ADR oraz wykorzystywania
w procesach pracy czynników chemicznych.

Zakres tematyczny:

  1. Europejska koncepcja bezpiecznej gospodarki niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
  2. Stosowanie, ewidencja substancji i mieszanin chemicznych (Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej, rozpoznawanie piktogramów, przechowywanie, magazynowanie i transport substancji i mieszanin chemicznych).
  3. Obowiązki pracodawcy wykorzystującego w procesach produkcyjnych substancje i mieszaniny chemiczne – przepisy krajowe.
  4. Zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem, transportem i magazynowaniem substancji
    i mieszanin chemicznych.
  5. Wypadki przy pracy z udziałem czynników chemicznych – analiza przypadków.

Istnieje możliwość realizacji powyższej tematyki w ramach szkolenia zamkniętego dla grup od 10 os.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Praca w narażeniu na czynniki chemiczne – identyfikacja zagrożeń i zasady organizacji bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi