Postępowanie powypadkowe – analizy przypadków

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Postępowanie powypadkowe-
-analizy przypadków

Program kursu kształtuje się w następujący sposób:

 1. Podstawy prawne dotyczące postępowania powypadkowego.
 2. Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy.
 3. Powoływanie zespołów powypadkowych – zasady dotyczące ich składów.
 4. Zadania zespołu powypadkowego w praktyce, w szczególności:
  • oględziny miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz urządzeń ochronnych, a także zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
  • sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku (w razie konieczności),
  • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego w wypadku (gdy stan jego zdrowia na to pozwala),
  • zebranie informacji dotyczących wypadku od jego ewentualnych świadków,
  • zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
  • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku,
  • kwalifikacja prawna wypadku,
  • określenie środków profilaktycznych i wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
 5. Protokół powypadkowy – sporządzanie, procedury postępowania.
 6. Wypadki przy pracy i z nimi zrównane w zakresie prawa do świadczeń w świetle wybranych orzeczeń sądowych – analizy przypadków.

Program szkolenia możemy dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

 

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Postępowanie powypadkowe – analizy przypadków