Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy – warsztaty dla służby BHP

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

TARBONUS Sp. z o.o. – Oddział w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie doskonalące w zakresie pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje możliwość praktycznego przećwiczenia techniki pomiarów oświetlenia elektrycznego wraz z wypracowaniem wymaganej przepisami prawa dokumentacji, jak również daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącym niniejsze szkolenie wykładowcą.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili samodzielnie:

 • przygotować aparaturę pomiarową do pomiarów,
 • przeprowadzić pomiary oświetlenia elektrycznego,
 • opracować dokumentację w postaci sprawozdania z pomiarów oświetlenia.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Zagadnienia wprowadzające:

 • Wzorcowanie i sprawdzanie luksomierzy i kalibratora;
 • Przegląd świadectwa wzorcowania kalibratora i luksomierza;
 • Instrukcja sprawdzana luksomierza;
 • Obowiązujące normy i zmiany w normach;
 • Oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, awaryjne, integralne oświetlenie maszyn;
 • Oświetlenie wnętrz światłem dziennym;
 • Niepewność metody badawczej;
 • Wzór na niepewność metody badawczej;
 • Niepewność średniego natężenia oświetlenia;
 • Niepewność równomierności oświetlenia;
 • Walidacja metody badawczej;

Procedura pomiarowa – warsztaty praktyczne:

 • Prawidłowość wykonania pomiarów;
 • Obliczenia;
 • Sprawozdanie z pomiarów oświetlenia.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy – warsztaty dla służby BHP