Pierwsza pomoc udzielana osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia dla osób wyznaczonych w zakładzie pracy

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Trener każdorazowo dostosowuje sposób prowadzenia zajęć do poziomów wiedzy i umiejętności uczestników.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Motywacja do i podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Zasady wzywania pogotowia ratunkowego – pozoracja akcji ratowniczej.
 3. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 4. Postępowanie z poszkodowanym w wyniku urazu.
 5. Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości.
 6. Stany nagłe w chorobach wewnętrznych – zawał serca, udar mózgu, astma, epilepsja, cukrzyca.
 7. Pozycja boczna ustalona.
 8. Unieruchamianie złamań kości oraz zwichnięć i skręceń stawów.
 9. Wykonywanie opatrunków i tamowanie krwotoków.
 10. Bezpieczne sposoby obracania na plecy.
 11. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 12. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 13. Pozycja przeciwwstrząsowa.
 14. Manewr Heimlicha.
 15. Wyposażenie apteczki: podstawowe i zalecane
 16. Zasady ewakuacji poszkodowanych z miejsc zagrożenia

Istnieje możliwość zorganizowania stacjonarnych zajęć o charakterze warsztatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom w nagłym zagrożeniu zdrowia i życia, a także organizacja zajęć specjalistycznych w zakresie:

 • pierwsza pomoc udzielania niemowlętom i dzieciom w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym
 • pierwsza pomoc udzielana ofiarom wypadków komunikacyjnych
 • i innych.
Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Pierwsza pomoc udzielana osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia dla osób wyznaczonych w zakładzie pracy