Kurs spawania metodą MAG (135) blach spoinami czołowymi

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne. Szkolenie teoretyczne przygotowuje do świadomego stosowania w produkcji przez spawacza procesu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi/czołowymi metodą 135, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpiecznej pracy, stąd też kursantom przekazywane są informacje dotyczące m.in.:

sposobów przygotowania materiału do spawania, parametrów spawania, techniki wykonywania złącz oraz zagrożeń związanych z procesem spawania. Kursanci uzyskują także informacje poszerzające ich wiedzę spawalniczą.

Szkolenie praktyczne obejmuje zestaw ćwiczeń wykonywanych przez kursantów. Szkolenie jest poprzedzone pokazem spawania przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs spawania metodą MAG (135) blach spoinami czołowymi