Kurs operatorów kl. I w specjalności – koparki jednonaczyniowe (wszystkie typy)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Program szkolenia:

Moduł kl. III

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i ppoż.
 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
 3. Podstawowe zasady higieny pracy.
 4. Ochrona przeciwpożarowa.
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 6. Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych.
 7. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 8. Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych.
 9. Technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi.
 10. Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi do 25 ton masy eksploatacyjnej.

Moduł kl. I

 1. Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych.
 2. Technologia i organizacja robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi.
 1. Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi powyżej 25 ton masy eksploatacyjnej.

Osoby, które zdały egzamin przed komisją IMBiGS otrzymują świadectwo  oraz tzw. bezterminową książkę operatora w postaci plastikowej karty. Uprawnienia te są wpisywane do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs operatorów kl. I w specjalności – koparki jednonaczyniowe (wszystkie typy)