Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych (nie podlega UDT)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków ciągnikowych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowę, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również technikę transportu ładunków, efektywnie i bezpieczne wykonanie operacji, optymalne wykorzystanie urządzenia.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych (nie podlega UDT)