Jadłospisy w placówkach żywienia zbiorowego – bilansowanie, układanie – nowe obowiązki dla intendentów

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Jadłospisy w placówkach żywienia zbiorowego – bilansowanie, układanie – nowe obowiązki dla intendentów

Warsztaty doskonalące.

Program warsztatów:

  • aktualne i przyszłe wymogi dotyczące środków spożywczych w zakresie żywienia zbiorowego dzieci oraz młodzieży,
  • zasady ich prawidłowego żywienia wg Instytutu Żywności i Żywienia,
  • obowiązki podawania informacji o składnikach alergennych i (przyszły) liczenia wartości odżywczej,
  • określanie racji pokarmowych w zależności od docelowych grup wiekowych,
  • układanie jadłospisów wg obowiązujących wymagań i zaleceń,
  • obliczanie średnioważonych norm dla grup różnorodnych wiekowo,
  • obowiązek informowania o alergenach w jadłospisie.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Jadłospisy w placówkach żywienia zbiorowego – bilansowanie, układanie – nowe obowiązki dla intendentów