Czas pracy – WARSZTATY DOSKONALĄCE

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Czas pracy
WARSZTATY DOSKONALĄCE

Czas pracy, okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy – te pojęcia często są powodem bezsilności u osób, których zadaniem jest planowanie pracy pracowników i właściwe rozliczanie czasu wykonywania tej pracy. Dylematy i wątpliwości pojawiają się zawsze. Różne interpretacje i niedopowiedzenia powodują, że narażamy się na sankcje ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach, które od strony praktycznej pozwolą uczestnikom zmierzyć się z dylematami i wątpliwościami.

Wśród zagadnień i problemów, które zostaną poruszone będą m.in.:

 • Normy i wymiar czasu pracy.
 • Systemy czasu pracy oraz dopuszczalne okresy rozliczeniowe.
 • Zasady prawidłowego rozliczania czasu pracy w zależności od zastosowanego systemu, długości okresu zatrudnienia oraz wymiaru etatu pracy pracownika.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie.
 • Odpracowanie wyjść prywatnych.
 • Praca w nocy, niedziele i święta oraz jej rekompensata.
 • Czas pracy w podróży służbowej.
 • Czas pracy dozorców, osób niepełnosprawnych, pracowników samorządowych, pracowników.państwowych, służby zdrowia, oświaty i innych.
 • Czas pracy kierowców.
 • Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników,
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 • Rozliczanie czasu pracy niepełnoetatowców, kadry kierowniczej, pracowników niepełnosprawnych, pracowników tymczasowych.

Podczas spotkania możliwe jest poruszenie innych interesujących uczestnika szkolenia problemów. Warsztaty mają na celu doskonalenie w zakresie interesującym uczestników. Tematy znane i oczywiste moga ustąpić miejsca wątpliwościom zgłaszanym przez uczestników.

Pamiętaj – nie spotykamy się za karę!
Przyjdź i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia trenerów oraz możliwości doskonalenia!

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Czas pracy – WARSZTATY DOSKONALĄCE