BHP podczas prac na wysokości

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas prac na wysokości

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących prace na wysokości w rozumieniu przepisów ogólnych bhp oraz do osób nadzorujących takie prace. Tematyka szkolenia obejmuje nie tylko zagadnienia samego bezpiecznego wykonywania pracy, ale również obowiązki organizatorów i osób odpowiedzialnych za prawidłowe jej wykonanie, organizację miejsca pracy, zapewnienie sprzetu i środków technicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przepisy regulujące prace na wysokości.
  2. Obowiązki pracodawców i pracowników w tym zakresie i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
  3. Zagrożenia przy pracach na wysokości oraz podstawowe środki zapobiegawcze.
  4. Zasady bezpiecznego wykonywania w/w prac.
  5. Sprzęt ochrony osobistej – sposoby zabezpieczeń przy pracach na wysokości.
  6. Praktyczne wykorzystanie sprzętu ochronnego przy pracach na wysokości.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: BHP podczas prac na wysokości